Důležité info

1) POPTÁVKY

Ve chvíli, kdy zašlete z webu poptávku nebo ji zadáte telefonicky, budete kontaktováni našim produkčním pracovníkem a obdržíte nabídku. Od této chvíle běží 7 denní lhůta na vaše vyjádření. Pokud zájem o nabídku ve lhůtě nepotvrdíte či poptávku nezrušíte, bude zrušena automaticky.

2) POSTUP OBJEDNÁNÍ UMĚLCE / PROGRAMU / ATRAKCE

V sekci Formuláře (v horní části našich webových stránek) naleznete objednávkový formulář. Podmínkou pro vystavení smlouvy je řádně vyplněná objednávka (zejména údaji):

  • platné identifikační údaje o pořadateli (fyzické osobě či společnosti) včetně adresy sídla společnosti, případně korespondenční adresu, pokud se liší od sídla firmy,
  • oprávněnou osobu k podpisu smlouvy,
  • kontaktní osobu, která bude přítomná na akci pro komunikaci s agenturou,
  • datum, přesný čas vystoupení a zvukové zkoušky,
  • přesnou adresu místa konání akce,
  • cenu a platební podmínky.

Na základě řádně vyplněné objednávky vám budou zaslány 2 vyhotovení smlouvy. Obě smlouvy potvrdíte a jednu zašlete zpět na adresu ALL STARS AGENCY.

3) ZPŮSOBY PLATBY ZA VYSTOUPENÍ UMĚLCE / ZÁBAVNOU PRODUKCI

  • předem bezhotovostním převodem, na základě vystavené faktury (PREFERUJEME),
  • předem bezhotovostním převodem na základě vystavené zálohové faktury ve výši 70%, zbylých 30% se zaplatí na místě v hotovosti, před začátkem sjednaného vystoupení,
  • na místě v hotovosti, před začátkem sjednaného vystoupení - tento způsob platby umožňujeme pořadatelům, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.

4) CENY UMĚLCŮ

Orientační ceny, které jsou uvedeny v katalogu a na webových stránkách jsou obvyklé ceny, které nemusí být vždy stejné s aktuální cenou umělce. Orientační cena je uvedena pro hrubou představu o honoráři umělce. Honorářem umělce je míněna výše odměny umělce bez technického zajištění, tzn. že uvedené ceny jsou bez ozvučení a osvětlení, které je povinností pořadatele. Pokud pořadatel nemá možnost toto zajistit, rádi tuto službu poskytneme také, je však předmětem dodatečné kalkulace. Kde nejsou ceny uvedeny, poskytujeme ceny pouze na telefonický dotaz. Orientační ceny za vystoupení jsou dále uvedeny bez dopravy, která je u jednotlivých umělců rozdílná. Ceny jsou bez DPH 20%.

Dále cenu za vystoupení může ovlivnit typ akce a rozlišujeme 4 základní typy akcí:
A) Diskotéka - club
B) Firemní akce
C) V.I.P. - Soukromá akce
D) Dětská akce

5) KATALOG UMĚLECKÝCH VYSTOUPENÍ A PROGRAMŮ

Katalog je zasílán pouze pořadatelům a společnostem, kteří řádně vyplní důležité informace k zaslání katalogu, zejména NÁZEV FIRMY, KONTAKTNÍ OSOBU A ADRESU, TELEFONNÍ ČÍSLO. V opačném případě, katalog nebude zaslán.

PARTNEŘI