PROMOTION

Potřebujete propagaci Vaší akce, či distribuovat velké množství pozvánek? Zprostředkujeme Vám zviditelnění Vaší akce formou reklamy v rádiu, tisku i na internetu. Navrhneme Vám originální kampaň, kterou následně zrealizujeme. Vyrobíme pro Vás potřebné tiskoviny – od vizitek po billboardy. Jsme také schopni vyrobit různé upomínkové předměty dle Vašeho přání.

PARTNEŘI